थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

सूचनाहरु गृह पृष्ठ

प्रकासित सूचनाहरु हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन १८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
स्टल कायम भएको सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
शिल कोटेशन आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
कृषि वस्तुको कारोबार गर्न रिक्त पसल भाडामा सञ्चालन गर्न आवेदनहरु छनोट गरिएको सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
शिल कोटेशन आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
कम्प्यूटर उपकरण खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
SMS Alert सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १३, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०वार्षिकोत्सव सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. माघ २८, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११पसल भाडामा लगाउने सम्बन्धी मिति २०७९।९।२१ को सूचना सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. माघ १०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२कालीमाटी मोबाइल एप अपडेट गरिएको छसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. मङ्सिर १०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।७।१३ देखि २०७९।७।१९ सम्मसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. कार्तिक २०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।७।६ देखि २०७९।७।१२ सम्मसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. कार्तिक १४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५साप्ताहिक कार्ययोजनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. कार्तिक ०६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।६।३० देखि २०७९।७।५ सम्मसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. कार्तिक ०६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७कोठा भाडामा सञ्चालन गर्ने आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज २६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८लिलाम बिक्रीसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?