परिचय

लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ ।

थप पढ्नुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. कार्तिक ०१, २०७८
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
आलु रातो के.जी. रू. ६८ रू. ७० ६९.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू. ४२ रू. ४५ ४३.५०
आलु सेतो के.जी. रू. ४० रू. ४२ ४१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ७५ रू. ७८ ७६.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
गाजर(तराई) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ७० ६०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
मकै बोडी केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
मटरकोशा के.जी. रू. २४० रू. २६० २५०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १४० रू. १५० १४५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
भटमासकोशा के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
तितो करेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
लौका के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
परवर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
घिरौला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
रायो साग के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
पालूगो साग के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मेथीको साग के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
प्याज हरियो के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
कुरीलो के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
जिरीको साग के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
सेलरी के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
सौफको साग के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
पुदीना के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तामा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २८० रू. ३०० २९०.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
कागती के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
अनार के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. ११० रू. १२० ११५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मौसम के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १२० रू. १५० १३५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
निबुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. १९० रू. २०० १९५.००
अम्बा के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
लप्सी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
किवि केजी रू. २०० रू. २५० २२५.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. १२० रू. १३० १२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. २०० रू. २२० २१०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २४० रू. २५० २४५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२५ रू. २३५ २३०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २२० रू. २३० २२५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २३० रू. २४० २३५.००

member

डाल प्रसाद पुडासैनी

कार्यकारी निर्देशक
member

विनय श्रेष्ठ

सूचना अधिकारी

सम्पर्क गर्नुहोस

कालिमाटी मार्केटले प्रश्नहरूको स्वागत गर्दछ। यो केहि प्रश्नहरू हुन सक्छन्, वा यो महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, हामी सँधै खुला कानहरू हौं, र तपाईंलाई जति सक्दो राम्रो गर्न सक्दछौं। फोन, वेबसाइट फारम वा तल दिइएको ईमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ईमेल जवाफहरूको लागि कृपया व्यापार दिनसम्म अनुमति दिनुहोस्, हामी निरन्तर हाम्रो ग्राहक सेवा खेल अप गर्न कोशिस गरिरहेका छौं।