परिचय

लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ ।

थप पढ्नुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. साउन १०, २०७८
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. २८ रू. ३५ ३१.५०
आलु रातो के.जी. रू. ४८ रू. ५० ४९.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू. ४५ रू. ४७ ४६.००
आलु सेतो के.जी. रू. ३४ रू. ३६ ३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४५ रू. ४७ ४६.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १०० रू. १२० ११०.००
भटमासकोशा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
तितो करेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
लौका के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ४५ रू. ५० ४७.५०
परवर(तराई) केजी रू. ४५ रू. ५० ४७.५०
चिचिण्डो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
घिरौला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
झिगूनी के.जी. रू. ४५ रू. ५० ४७.५०
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३५ रू. ४० ३७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
रायो साग के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
पालूगो साग के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
तोरीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३८० रू. ४०० ३९०.००
कुरीलो के.जी. रू. ५५० रू. ६०० ५७५.००
न्यूरो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
सेलरी के.जी. रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
पार्सले के.जी. रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
पुदीना के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
केरा दर्जन रू. ११० रू. १२० ११५.००
कागती के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
अनार के.जी. रू. २६० रू. २८० २७०.००
आँप(मालदह) के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
आँप(दसहरी) केजी रू. १४० रू. १५० १४५.००
आँप(चोसा) केजी रू. १२० रू. १३० १२५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
मौसम के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १५० रू. १६० १५५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
नासपाती(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
अदुवा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. १०० रू. ११० १०५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. १५० रू. १७० १६०.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २१० रू. २२० २१५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२५ रू. २३५ २३०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २०० रू. २२० २१०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००

member

बिनोद कुमार भट्टराई

कार्यकारी निर्देशक
member

विनय श्रेष्ठ

सूचना अधिकारी

सम्पर्क गर्नुहोस

कालिमाटी मार्केटले प्रश्नहरूको स्वागत गर्दछ। यो केहि प्रश्नहरू हुन सक्छन्, वा यो महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, हामी सँधै खुला कानहरू हौं, र तपाईंलाई जति सक्दो राम्रो गर्न सक्दछौं। फोन, वेबसाइट फारम वा तल दिइएको ईमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ईमेल जवाफहरूको लागि कृपया व्यापार दिनसम्म अनुमति दिनुहोस्, हामी निरन्तर हाम्रो ग्राहक सेवा खेल अप गर्न कोशिस गरिरहेका छौं।