परिचय

लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ ।

थप पढ्नुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. जेठ ०६, २०७९
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ११० रू. १२० ११५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. १०० रू. ११० १०५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३३ रू. ३५ ३४.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु सेतो के.जी. रू. २६ रू. २८ २७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ३० रू. ३४ ३२.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
मकै बोडी केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
भटमासकोशा के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
तितो करेला के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
लौका के.जी. रू. १५ रू. २५ २०.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
घिरौला के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
झिगूनी के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. २० रू. ३० २५.००
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
सखरखण्ड के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
बरेला के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
स्कूस के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
रायो साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
पालूगो साग के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १४० रू. १६० १५०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
न्यूरो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सेलरी के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
पार्सले के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सौफको साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
पुदीना के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तामा के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
तोफु के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
केरा दर्जन रू. १५० रू. १७० १६०.००
कागती के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
अनार के.जी. रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
आँप(दसहरी) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १५० रू. १७० १६०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मौसम के.जी. रू. १५० रू. १७० १६०.००
जुनार के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १८० रू. २०० १९०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. १० रू. १५ १२.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २०० रू. २२० २१०.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
किवि केजी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
आभोकाडो के.जी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
अदुवा के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३७० रू. ३८० ३७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. १५० रू. १७० १६०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. ३१० रू. ३३० ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २८० रू. ३०० २९०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २४० रू. २६० २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २७० रू. २९० २८०.००

member

डाल प्रसाद पुडासैनी

कार्यकारी निर्देशक
member

विनय श्रेष्ठ

सूचना अधिकारी

सम्पर्क गर्नुहोस

कालिमाटी मार्केटले प्रश्नहरूको स्वागत गर्दछ। यो केहि प्रश्नहरू हुन सक्छन्, वा यो महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, हामी सँधै खुला कानहरू हौं, र तपाईंलाई जति सक्दो राम्रो गर्न सक्दछौं। फोन, वेबसाइट फारम वा तल दिइएको ईमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ईमेल जवाफहरूको लागि कृपया व्यापार दिनसम्म अनुमति दिनुहोस्, हामी निरन्तर हाम्रो ग्राहक सेवा खेल अप गर्न कोशिस गरिरहेका छौं।