थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति

काम र कर्तव्यहरु

वजार सेवा र सुविधाहरुको व्यबस्थापन ।
वजार क्षेत्रलाई सफा र स्वस्थ राख्ने ।
अस्वस्थ र मिसावटी वस्तुहरुको कारोवार हुन नदिने
वजार संचालन र व्यबस्थापनको क्रममा देखा परेका समस्याहरुको समाधान ।
सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा बजार सुबिधाहरुको स्थापना र संचालन .
बजार सुविधाहरुको सेवाशुल्क निर्धारण र प्राप्ति
बजार सूचना सेवा ।
कर्मचारी, कृषक, व्यापारी आदिको लागी वृत्ति विकास र तालिम ।

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?