थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

पसल भाडामा लगाउने सम्बन्धी मिति २०७९।९।२१ को सूचना सम्बन्धमा


सूचनालाई सेव गर्नुहोस् : सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

अन्य सम्बन्धित सूचनाहरू

प्रकासित सूचनाहरु हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
कम्प्यूटर उपकरण खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०४-०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
SMS Alert सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०३-२७ डाउनलोड गर्नुहोस्
वार्षिकोत्सव सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०२-११ डाउनलोड गर्नुहोस्
पसल भाडामा लगाउने सम्बन्धी मिति २०७९।९।२१ को सूचना सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-२४ डाउनलोड गर्नुहोस्
कालीमाटी मोबाइल एप अपडेट गरिएको छसूचना हेर्नुहोस्२०२२-११-२६ डाउनलोड गर्नुहोस्
साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।७।१३ देखि २०७९।७।१९ सम्मसूचना हेर्नुहोस्२०२२-११-०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।७।६ देखि २०७९।७।१२ सम्मसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
साप्ताहिक कार्ययोजनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-२३ डाउनलोड गर्नुहोस्
साप्ताहिक प्रगति विवरण मिति २०७९।६।३० देखि २०७९।७।५ सम्मसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-२३ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०कोठा भाडामा सञ्चालन गर्ने आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
११लिलाम बिक्रीसूचना हेर्नुहोस्२०२२-०७-११ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?