porno - sikiş - porno izle - mobil porno - türkçe porno
 English | नेपाली    
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास  मन्त्रालय
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति

 

थोक मूल्य विवरण
मितिः जेठ  ३२, २०७६समयः बिहान ७ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

खुद्रा मूल्य विवरण
मितिः जेठ  ३२, २०७६समयः बिहान ८ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

सूचना(जेठ  ३०, २०७६)

दरखास्त स्वीकृत गरिएकाे सम्बन्धमा सूचना http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_26110.jpg

स्वीकृत  सूची १ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve2.jpg

स्वीकृत सूची २ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve3.jpg

स्वीकृत सूची ३ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve4.jpg

दरखास्त अस्वीकृत गरिएकाे सम्बन्धमा सूचना  http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_37589.jpg

 अस्वीकृत सूची http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta cancelled2.jpg

परिक्षा केन्द्र सम्वन्धमाhttp://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_83858.jpg

बोलपत्र आह्वान (जेठ  १९, २०७६)

बजार सरसफाई तथा फोहर संकलन एवं ढुवानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा जनशक्ति छनौट(जेठ  १४, २०७६)

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा जनशक्ति छनौट

सूचना

पाठ्यक्रम

दरखास्त फाराम

 

अध्यक्ष
श्री तेज बहादुर सुवेदी

अध्यक्ष

कार्यकारी निर्देशक
तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
सूचना अधिकृत

 

विनय श्रेष्ठ
उप–निर्देशक
फोन नं. ५१२३०८६
इमेलः binaystha@gmail.com