English | नेपाली    
नेपाल सरकार
कृषि, भूमि तथा सहकारी  मन्त्रालय
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति

 

थोक मूल्य विवरण
मितिः जेठ  १०, २०७५समयः बिहान ७ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

खुद्रा मूल्य विवरण
मितिः जेठ  १०, २०७५समयः बिहान ८ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

बोलपत्र आह्वान(जेठ  १, २०७५)

बोलपत्र आह्वान

बोलपत्र आह्वान(चैत्र  २१, २०७४)

बोलपत्र आह्वान 

online को लागि https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity

बोलपत्र आह्वान(फागुन  २७, २०७४)

बोलपत्र आह्वान

अध्यक्ष
 
 

अध्यक्ष

कार्यकारी निर्देशक
तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
सूचना अधिकृत

 

श्री विनय श्रेष्ठ
उप–निर्देशक
फोन नं. ५१२३०८६
इमेलः binaystha@gmail.com