English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

आलु/प्याज व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
राजेन्द्र बानियाKWH501९८५१०६४७७६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बृज भुसन मल्लिक KWH502९८४१३९८५४८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रामजी शहा कल्वरKWH504९८५११९८८२९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्रेश्वर प्र. शाहKWH505९८५१२०२७२९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिरिजा प्र. गुप्त KWH506९८५१०४४७६१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
झुला राज खरेल्KWH507९८४१२७५२७२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिजय कु. शाहKWH508९८४१४७८१५७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्र बा. श्रेष्ठKWH509९८४१३२५०७० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हेमन्त श्रेष्ठKWH510९८०८४३०५२६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भनु भक्त उप्रेतिKWH511९८१८८९४६३९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डम्बेर बा. श्रेष्ठKWH512 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी नारायण शाहा कल्वर्KWH514९८२१८५१५०० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिपेन्द्र श्रेष्ठ KWH515९८५१०४३१४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव बा. श्रेष्ठ KWH516९८४१२५०१८२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भुवन श्रेष्ठKWH517९८५११०५७५६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टेज प्रसाद कंडेलKWH518९८०११७७७६१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत प्र. अर्यालKWH519९८५१०८७७७९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कृष्ण खत्ररीKWH520९८५१०६४९३० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टिलक बा. श्रेष्ठKWH521९८५१००५३९४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खुर्शिद आलम्KWH522९८४१९८५५३४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. श्रेष्ठKWH523९८५१००२६२७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बल बा. प्रधानKWH524९८१८०७६६४७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाबु कजी श्रेष्ठKWH525९८४९२६९६८६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिकास श्रेष्ठKWH526९८४९४३२६७५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुबर्ण मन श्रेष्ठKWH527९८४१२४४१९५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीत बा. श्रेष्ठKWH528९८५१०१८५०९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीवन बा. गुरुङ्KWH529९८५१०४७५१७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत चन्द्र कल्वर्KWH530९८५१०४६३४६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रह्लद भण्डारीKWH531९८५१०९१३४५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजु बस्न्यत्KWH532९८४१६८४८६९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रबिन्द्र शाहिKWH533९८१८२१०७२५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रुद्र प्रसाद ढुङेल्KWH534९८६०८३२३५८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी भण्डारीKWH535९८५१०६०५७५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गगा राम श्रेष्ठKWH536९८५१०४५४४५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बल राम भट्टराई KWH537९८५११३३५३१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
देवी कुमारी कुन्वर KWH538९८४१९८४३७४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाल मुकुन्द श्रेष्ठ KWH539९८५१०६१९८३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मधुसुधन श्रेष्ठ KWH540९८४१२४११९५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अजेन महर्जन्KWH541९८४१९२३०८० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता अर्यालKWH542९८४९१२१९८३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दधी राज उप्रेतिKWH543९८५१०६१५५२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम स. श्रेष्ठKWH544९८५१०६१९८४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिष्णु प्र. श्रेष्ठKWH545९८४१३९४३६५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
समर मन श्रेष्ठKWH547९८५१०६१०४२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सत्य राम बैंकहुKWH546९८४१०१०६०९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बेत कु. कर्की KWH548९८४३३७७१२६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेश बैंकहुKWH549९८५१०६१९८१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नबिन शाहिKWH550९८५१०५१८१७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उज्ज्वल कार्कीKWH551९८४१२६४४३६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव हिमालयKWH552९८५१००८३६५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खुम्मबु रा. श्रेष्ठKWH553९८४१४२२१४२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..