English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाहरुको विवरण


सूचना( असोज  ३०, २०७७)

कृषि उपजको भुक्तानि लिन बाँकी भएमा उजुरी दिने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना( असोज  १४, २०७७)

कालीमाटी स्थित बजारमा रहेको चमेनागृह स‌ंचालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना( असोज  १४, २०७७)

प्रवेश शुल्क ठेक्का उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र सूचना(भदौ  ९, २०७७)

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

चमेनागृह भाडा सम्बन्धमा(श्रावन  २९, २०७७)

चमेनागृह भाडा मूल्य बढाबढ गराई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना(श्रावन  ७, २०७७)

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने र मोटरसाइकलको पार्किङ्ग शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना