English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिति :  असोज  १४, २०७७
विवरण :

कालीमाटी स्थित बजारमा रहेको चमेनागृह स‌ंचालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्