English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : चमेनागृह भाडा सम्बन्धमा
मिति : श्रावन  २९, २०७७
विवरण :

चमेनागृह भाडा मूल्य बढाबढ गराई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्