English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

मसला जन्य व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
सुन्तली थापाKWH555 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम क. श्रेष्ठKWH558 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रमेश कजी श्रेष्ठ KWH562 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गोविन्द प्र. आचार्यKWH570 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता श्रेष्ठKWH619 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिपक श्रेष्ठKWH620 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अमिर बस्न्यतKWH635 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गणेश क. श्रेष्ठKWH665 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मिथु डेवी बस्तोला KWH673 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भोज कुमारी खड्काKWH687 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम बा. क्षेत्रीKWH693 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण भक्त सुवल्KWH718 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिता कडेलKWH726 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नागेन्द्र प्र. चौधरीKWH727 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उमाकान्त खनालKWH733 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मिश्री लाल महतो KWH763 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिनेश खड्कीKWH791 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुरेन्द्र प्र. चौधरीKWH797 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सनु मैया कार्कीKCZ018 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पर्बती श्रेष्ठKCZ019 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लक्ष्मी शाहKCZ020 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डिपेन्द्र श्रेष्ठKCZ021 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेन्द्र बनियKCZ022 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरि लाल श्रेष्ठKCZ023 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रम्जी प्रसाद कल्वरKCZ024 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लीला धर पौडेलKCZ025 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी भजन कंडेलKCZ026 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नर बहादुर रेमी मगर्KCZ027 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डिपेन्द्र श्रेष्ठKCZ031 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेन्द्र बिनयाKCZ032 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी भजन कंडेलKCZ101 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम शरणा श्रेष्ठKCZ102 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जित बहादुर श्रेष्ठKCZ103 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रहलाद भण्डारीKCZ104 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशब हिमालयKCZ105 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीवन कुमार गुरुङ्KCZ106 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
तिलक बहादुर श्रेष्ठKCZ107 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशब बाहादुर श्रेष्ठKCZ108 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत चन्द्र कल्वरKCZ109 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बहादुर श्रेष्ठKCZ110 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
समर मान श्रेष्ठKCZ111 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिरिजपती गुप्तKCZ116 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिरिजपती गुप्तKCZ115 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्रेस्वोर प्रसाद शहाKCZ117 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..