English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Coopeatives
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

कागती व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
बाल कृ. श्रेष्ठ KWH581९८४१२५५१३८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अाशा कार्कीKWH584९८४१४०६०४४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेन्द्र प्र कनुKWH599९८४५१५८२०४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डिल महमद मन्सुर KWH625९८६०४२०२२५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुतै मुहतोKWH658 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीव चन्द्र उप्रेत्तिKWH669 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रुस्तम मिय KWH674 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम बा. धितालKWH675 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. भण्डारीKWH699 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी प्र. शर्माKWH725 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..