English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

आलु/प्याज व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
राजेन्द्र बानियाKWH501९८५१०६४७७६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बृज भुसन मल्लिक KWH502९८४१३९८५४८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रामजी शहा कल्वरKWH504९८४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्रेश्वर प्र. शाहKWH505९८४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिरिजा प्र. गुप्त KWH506९८४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
झुला राज खरेल्KWH507९८४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिजय कु. शाहKWH508 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्र बा. श्रेष्ठKWH509 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हेमन्त श्रेष्ठKWH510 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भनु भक्त उप्रेतिKWH511 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डम्बेर बा. श्रेष्ठKWH512 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी नारायण शाहा कल्वर्KWH514 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डेपेन्द्र श्रेष्ठ KWH515 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव बा. श्रेष्ठ KWH516 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भुवन श्रेष्ठKWH517 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टेज प्रसाद कंडेलKWH518 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत प्र. अर्यालKWH519 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कृष्ण खत्ररीKWH520 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टिलक बा. श्रेष्ठKWH521 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खुर्शिद आलम्KWH522 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. श्रेष्ठKWH523 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बल बा. प्रधानKWH524 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाबु कजी श्रेष्ठKWH525 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिकास श्रेष्ठKWH526 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुबर्ण मन श्रेष्ठKWH527 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीत बा. श्रेष्ठKWH528 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीवन बा. गुरुङ्KWH529 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत चन्द्र कल्वर्KWH530 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रह्लद भण्डारीKWH531 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजु बस्न्यत्KWH532 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रबिन्द्र शाहिKWH533 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रुद्र प्रसाद ढुङेल्KWH534 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी भण्डारीKWH535 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गगा राम श्रेष्ठKWH536 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बल राम भट्टराई KWH537 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
देवी कुमारी कुन्वर KWH538 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाल मुकुन्द श्रेष्ठ KWH539 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मधुसुधन श्रेष्ठ KWH540 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अजेन महर्जन्KWH541 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता अर्यालKWH542 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दधी राज उप्रेतिKWH543 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम स. श्रेष्ठKWH544 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिष्णु प्र. श्रेष्ठKWH545 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सत्य राम बैंकहुKWH546 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
समर मन श्रेष्ठKWH547 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बेत कु. कर्की KWH548 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेश बैंकहुKWH549 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नबिन शाहिKWH550 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उज्ज्वल कार्कीKWH551 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव हिमालयKWH552 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खुम्मबु रा. श्रेष्ठKWH553 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..