English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाहरुको विवरण


रद्ध गरिएको सूचना(वैशाख  १२, २०७४)

कालीमाटी स्थित बजार र बालाजु स्थित कृषि उपज बजार क्षेत्र भित्र रहेका पसल भाडामा लगाउने सम्बन्धी स्टल वितरण प्रकृया रद्ध गरिएको सूचना बारे ।

बोलपत्र आह्वान(वैशाख  १२, २०७४)

बजार सरसफाई तथा फोहर स‌ंकलन एवं ढुवानी गर्ने सम्बन्ध बोलपत्र आह्वान सूचना

उपस्थित हुने बार( असोज  २०, २०७३)

उपस्थित हुने बारको सूचना

बैंक कक्ष सञ्चालन सम्बन्धमा( असोज  २०, २०७३)

बैंक कक्ष सञ्चालन सम्बन्धमा