English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : सुरक्षागार्ड नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी
मिति : भदौ  ४, २०७४
विवरण :

करारमा सुरक्षागार्ड नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी दरखास्त अाव्हानको सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्