English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : बोलपत्र आह्वान
मिति : वैशाख  १२, २०७४
विवरण :

बजार सरसफाई तथा फोहर स‌ंकलन एवं ढुवानी गर्ने सम्बन्ध बोलपत्र आह्वान सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्