English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : रद्ध गरिएको सूचना
मिति : वैशाख  १२, २०७४
विवरण :

कालीमाटी स्थित बजार र बालाजु स्थित कृषि उपज बजार क्षेत्र भित्र रहेका पसल भाडामा लगाउने सम्बन्धी स्टल वितरण प्रकृया रद्ध गरिएको सूचना बारे ।

डाउनलोड गर्नुहोस्