English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : बोलपत्र आह्वान
मिति : जेठ  १९, २०७६
विवरण :

बजार सरसफाई तथा फोहर संकलन एवं ढुवानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्