English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Coopeatives
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

बिषादी विवरण


बिषादी परिक्षण गर्दा खान अयोग्य भएको बिषादी मिश्रित कृषि बस्तुको विवरण

मिति व्यवसायीको नाम वस्तु परिक्षण नतिजा लिएको नमूना संख्या खान अयोग्य नमूना सामान प्राप्त जिल्ला
२०७३।१०।७ नारायण विष्ट गोलभेडा उपभोग अयोग्य ७९.३५००% बारा
२०७३।१०।७ राम कुमार कडेल काउली उपभोग अयोग्य ७२.०९९% चितवन
२०७३।१०।६ नारायण श्रेष्ठ गोलभेडा उपभोग अयोग्य ६५.८१२०% भारत
२०७३।१०।५ इस्राद गोलभेडा उपभोग अयोग्य ८३.१८२% भारत
२०७३।१०।५ इस्राद गोलभेडा उपभोग अयोग्य ७९.२०९३% भारत
२०७३।८।८ केशव रिमाल काउली उपभोग अयोग्य ५२.९७२% पर्सा

नोटः

  • ३५% भन्दा कम उपभोग योग्य
  • ३५% देखि ४५% सम्म केहि दिन राख्ने /पर्खने
  • ४५% भन्दा बढी बिसर्जन गर्ने